Huizenmarkt herstelt sneller, maar lang niet overal

15 jan 2016

Huizenmarkt herstelt sneller, maar lang niet overal

januari 15, 2016nieuws

door Servaas van der Laan

 

Ook in 2016 zet het herstel van de huizenmarkt door. Maar voorzichtigheid is geboden: niet in alle delen van het land gaat het herstel even hard.

‘Als de huidige lijn doorzet, dan liggen de huizenprijzen over ongeveer drie jaar alweer op het niveau van 2008’, zei Ger Hukker, voorzitter van makelaarsorganisatie NVM.

Lage rente

De lage hypotheekrente wordt gezien als de grote aanjager achter het herstel. Waar de rente voor de crisis rond de 5,5 procent lag, ligt die nu onder de 3 procent.

Analisten dachten na de crisis dat het herstel van de woningmarkt nog wel zo’n 15 tot 20 jaar zou duren, maar intussen is de prijsdaling van zo’n 20 procent van na de crisis voor de helft weggewerkt. De maatregelen die de overheid bedacht om starters te remmen in een ondoordacht enthousiasme blijken nauwelijks effect te hebben.

‘Het feit dat je nu meer eigen geld mee moet nemen om een huis te kopen en dat je ook minder mag lenen lijkt de markt niet te beïnvloeden’, zegt Hukker.

Grote verschillen

Toch moeten niet alle huizenkopers- of -verkopers zich door de de positieve woorden laten misleiden. Het herstel van de huizenmarkt is een landelijk gemiddelde, terwijl er lokaal grote verschillen zijn. Simpel gezegd is de huizenmarkt uiteengevallen in twee delen. Aan de ene kant de Randstad plus de steden Groningen, Maastricht en Breda, waar het herstel zich in rap tempo voortzet.

Aan de andere kant zijn daar grote delen van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland waar het herstel traag verloopt. Ook het oosten van Brabant en Noord-Limburg scoren matig. Het is voor huizenkopers en -verkopers in deze provincies belangrijk om te beseffen dat de positieve trend waarover in de krant wordt gesproken lang niet altijd op hun van toepassing is.

Meer herstel verwacht

Toch hoeft ook in deze provincies niet te worden getreurd. De komende jaren zullen in het teken staan van een snelgroeiend tekort aan huizen. Het aantal huishoudens groeit met vijftigduizend per jaar, de bevolking van Nederland neemt de komende drie decennia met een miljoen inwoners toe.

Door de crisis en de malaise op de huizenmarkt zijn er de laatste jaren veel te weinig nieuwe huizen gebouwd.

Het is een van de factoren die een verder herstel van de huizenmarkt in de hand zal werken.

Call Now Button